Lik stvari koje dolaze

Najave, obične i posebne – naziv prema romanu “The Shape of Things to Come” H. G. Wellsa (1933.).

Web Statistics