Traže se vaše priče za zbirku Empress of the Damned Housework

Još svega nekoliko dana je otvoren natječaj za feminističku kratku priču spekulativne fikcije hrvatskih autorica na engleskom jeziku, pa tko može složiti nešto u kratkom roku vrijeme je da se baci na posao!

Izdavač je Wizard’s Tower Press, koji je 2013. objavio “Kontakt”, elektronsko izdanje zbirke hrvatskih SF priča na engleskom jeziku. Zbirku Kontakt je originalno objavila udruga SFera povodom SF konvencije Kontakt – Eurocon & SFeraKon 2012.

Zbirku uređuje Mihaela-Marija Perković, su-urednica zbirke “Zlatni zmajev svitak”, prve zbirke hrvatskih fantasy priča (SFera, 2008.) i urednica romana “Prolaz za divljač” (SFera, 2015.) Ive Šakić Ristić, i “Izazov krvi” (SFera, 2017.) Vesne Kurilić na hrvatskom jeziku te romana “Dragon’s Prize” Maye Starling na engleskom jeziku.

priče za zbirku Empress of the Damned HouseworkTraže se priče u žanru spekulativne fikcije na engleskom jeziku sa snažnim feminističkim i žanrovskim elementom, poput priče Tatjane Jambrišak “Budna među zvijezdama” koja je poslužila kao nadahnuće za zbirku “Empress of the Damned Housework”.

Termin spekulativna fikcija objedinjuje znanstvenu fantastiku, fantasy sa svim podžanrovima te nadnaravni horor. Ne podrazumijeva magični realizam.

Bit će razmatrane samo prethodno neobjavljene priče te samo one poslane na engleskom jeziku. Priče mogu prevedene ili napisane na engleskom. U slučaju prijevoda, treba navesti ime i prezime prevoditelja ili prevoditeljice.

Priče ne smiju biti duže od 5500 riječi ni kraće od 2500 riječi.

Priče trebaju biti napisane na računalu i formatirane na sljedeći način:
– Times New Roman, veličina slova 12
– prored 2
– margine 3 cm sa svih strana
– tekst priče poravnan lijevo
– prezime autorice/naslov priče/broj stranice gore desno (od 2. stranice)
– posebno formatirana prva stranica u manuscript formatu (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa u gornjem lijevom uglu, – ukupan broj riječi u desnom gornjem uglu, naslov priče velikim slovima u sredini stranice, centriran, ime i prezima autorice ispod naslova, centrirano; početak teksta priče dva reda ispod naslova).

Priče trebaju biti spremljene u formatu .doc ili .docx. Drugačije formatirane priče neće biti razmatrane.

Priče se šalju putem web forme na kojoj je nužno uploadati .doc ili .docx format.

Rok za slanje priča je 15. siječnja 2019. u 23:59. Radovi pristigli nakon navedenog roka neće se uzeti na razmatranje.

Svim autoricama prihvaćenih priča za objavu u zbirci “Empress of the Damned Housework” će biti ponuđen ugovor s izdavačem Wizard’s Towers Press. Prijevod se ne honorira. Copyright na priču ostaje autoricama, a Wizard’s Tower Press za potrebe ovog natječaja kupuje engleska prava (English worldwide) za tiskano i elektronsko izdanje.

Check Also

FantaSTikon slavi 10 godina postojanja!

Ovog vikenda, od 15. do 17. ožujka, u prostorijama splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje …

Napustio nas je Davor Šišović, koji je dao velik doprinos znanstvenoj fantastici i njezinoj promociji

U subotu, 14. listopada, zauvijek nas je napustio Davor Šišović – Šiška: novinar, publicist, pisac, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Statistics