Tag Archives: masks

Pogledajte nagrađivani kratki film Masks

Kratki film s jasnom porukom, Masks, nastao je iz glazbe. Karl von Kries je 2009. godine komponirao komad, a animator Patrick Smith je potom crtao ono što je čuo. U Maskama sadistički i maskirani divovi ‘žvaču’ naoko bespomoćne male ljude. Kada znanstvenik pronađe način da malce klonira, divovi su pomislili kako imaju neiscrpan izvor hrane, no odnos lovca i lovine …

Read More »
Web Statistics