Tag Archives: Dangerous Visions

Harlan Ellison, noć je došla, ali ne i tama

Harlan Ellison nije bio Zagorac, niti mu u dostupnim biografijama igdje piše da je imao pretke iz naših krajeva (imao je priču Croatoan u kojoj spominje i Croatian, tako da ni to nije skroz isključeno), ali životni moto, koji se može svesti na uzrečicu „Se vas bum tužil“ i svađalačka narav daje nam za pravo da ga barem malo prisvojimo, …

Read More »
Web Statistics